Các tài liệu truyền thông về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và Công tác Y tế trường học

    Các tài liệu truyền thông về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và Công tác Y tế trường học đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo Quyết định số 3882/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2020, gồm 04 tài liệu cụ thể sau:

     1. Bộ tờ rơi, áp phích và tranh ảnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bệnh lây truyền qua đường hô hấp trong trường học.

     2. Tài liệu truyền thông nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Y tế trường học.

     3. Tài liệu truyền thông, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 dành cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông.

     4. Tài liệu hướng dẫn công tác Y tế trường học

        Các tài liệu trên được sử dụng tại các cơ sở Giáo dục trên toàn quốc

        CÁC FILE ĐÍNH KÈM

      1. Bo To roi - Apphich.pdf

      2. Tai lieu chuyen sau cho CB-NV-GIÁO VIÊN.pdf

      3. Tai lieu chuyen sau cho hoc sinh.pdf

      4. Tai lieu Huong dan Cong tac Y te truong hoc.pdf

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều