DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2020-2021

                                   Danh sách học sinh năm học 2020-2021

                     Tổng số HS: 106/58 nữ.

                     Tuyển mới: 28

                     DTTS: 106/58 nữ;

                     Rắc lay: 21/13 nữ;

                     Ê đê: 83/40 nữ;

                      Mường:01/01nữ;

                      Nùng: 01/00 nữ

STT

Khối học

Tên lớp

Sỹ số

Giáo viên chủ nhiệm

1

6

6

28

Nguyễn Thị Hà

2

7

7

29

Cao Thị Xuân Thanh

3

8

8

24

Huỳnh Thị Cẩm

4

9

9

25

Nguyễn Thị Thanh Hiền

 

Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều