HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018-2019 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

       Vào sáng ngày 19/10/2019, Công đoàn cơ sở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Ninh Hòa tổ chức Hội nghị Công đoàn nhằm tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2018 - 2019, đề ra phương hướng hoạt động năm học 2019 - 2020 của Công đoàn cơ sở, tổng kết công tác tài chính và thảo luận Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2018 - 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020 của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

        Chương trình Hội nghị diễn ra tại Phòng 2 trường PT DTNT Ninh Hòa. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thầy Dương Đức Hồng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô Bùi Khánh Trang - Phó Hiệu trưởng cùng với toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường.

       

   

                                                                                        

      Mở đầu hội nghị , Thầy Dương Đức Hồng báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2018 – 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020.

                                                                         

                                             Cô Cao Thị Xuân Thanh thông qua thu - chi hoạt động Công đoàn năm học 2018-2019

           Sau khi nghe các báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020, Hội nghị đã thảo luận các vấn đề chung của trường. Tiếp đó là sự tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nhằm hoàn thiện các báo cáo, kế hoạch đến từ các cán bộ, giáo viên, nhân viên.

           Sau phần thảo luận và đóng góp ý kiến xây dựng sôi nổi của các Công đoàn viên; Ban chấp hành Công đoàn đã ghi nhận các đóng góp, các điểm mạnh, đưa những giải trình phù hợp, nêu cách giải quyết các điểm chưa thực hiện trong năm qua và định hướng rõ ràng cho hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020.

                                                      

                                                         Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn

          Kết thúc Hội nghị, Thư kí thông qua Nghị quyết Hội nghị,

                                                                                      

                          100% Công đoàn viên đã thống nhất với các chỉ tiêu đã đề ra.

Bài tin liên quan
Hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều