Trường phổ thông Dân tộc nội trú Ninh Hòa là một trường chuyên biệt, được thành lập vào ngày 08/6/2015 theo Quyết định số 1477/QĐ-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

         Là nơi có trách nhiệm đào tạo, nuôi dưỡng và rèn luyện ở bậc trung học cơ sở cho học sinh là con em đồng bào các dân tộc trong thị xã, được tuyển chọn từ hai trường TH & THCS Ninh Tây và trường tiểu học Ninh Tân.

        Đã có nhiều cán bộ tại địa phương và đặc biệt có một giáo viên đang giảng dạy tại trường cũng từng là học sinh của trường PT DTNT Ninh Hòa. Để có được những kết quả đó, trước hết phải kể đến vai trò trách nhiệm, sự tận tâm yêu nghề và tình thương, trách nhiệm đối với các em học sinh của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường. Từ công tác tổ chức, quản lý điều hành, xây dựng kế hoạch chuyên môn cho đến các hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác tự quản, bố trí sắp xếp chỗ ăn ở cho học sinh nội trú vv... Điều này được thể hiện qua công tác tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ, thường xuyên tổ chức các buổi thao giảng, dự giờ theo qui định nhằm trao đổi chuyên môn, rút kinh nghiệm đảm bảo các tiết "dạy tốt học tốt" trong công tác giảng dạy và học tập hằng ngày của nhà trường.  Bên cạnh đó các phong trào tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp luôn được nhà trường quan tâm và duy trì tổ chức thường xuyên trong các ngày lễ kỷ niệm và trong các hoạt động thường nhật của nhà trường.

         Là một trường chuyên biệt cho nên việc ăn ở, học tập cũng như mọi sinh hoạt hằng ngày của các em đều có sự quan tâm trực tiếp từ thầy cô và BGH nhà trường. Đây cũng chính là ngôi nhà thứ 2 trong những tháng năm học tập của mình.

       Công tác quản lý, giáo dục học sinh nội trú là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà trường. Bước vào đầu năm học mới, nhà trường đã tổ chức cho các em học tập và ký cam kết thực hiện đúng các nội qui nhà trường. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng tổ chức họp cờ đỏ và ban quản lý nội trú nhằm đánh giá ,xếp loại thi đua từng lớp công khai trong giờ chào cờ hàng tuần tạo ra động lực thi đua góp phần quan trọng vào việc ổn định mọi nền nếp sinh hoạt và học tập của trường.

        Liên tục hơn bốn năm qua, Trường đã đạt được các Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"; "Cơ quan văn hóa"; đơn vị đạt chuẩn "An toàn về an ninh trật tự". Ngoài ra, nhiểu giáo viên trong trường cũng liên tục đạt được Danh hiệu "Giáo viên dạy giỏi", "Giáo viên chủ nhiệm giỏi" cấp thị xã qua từng năm học.

       Trường PT DTNT Ninh Hòa sẽ tiếp tục đào tạo nhiều thế hệ học sinh, bổ sung nguồn cán bộ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một trách nhiệm rất nặng nề nhưng cũng rất tự hào đã và đang đặt ra cho đội ngũ lãnh đạo, thầy cô giáo và nhiều thế hệ học sinh của nhà trường tiếp tục phấn đấu cao hơn nữa.

 

                           Ban giám hiệu Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Ninh Hòa